EN standardi

V skladu z določbami pravilnika za osebno varovalno opremo (direktiva 89/686/EGS) z oznako CE, proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa.

KATEGORIJA TVEGANJA
Kategorija 1 (minimalna tveganja) – zajema osebno varovalno opremo, ki uporabnika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih učinke lahko uporabnik varno in pravočasno ugotovi:
Osebna varovalna oprema za varovanje pred površinskimi mehanskimi poškodbami, čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem, tveganji, s katerimi se srečujemo pri rokovanju z vročimi elementi, pri katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi, večji od 50 stopinj, z atmosferskimi dejavniki, ki niso izjemni niti ekstremni, manjšimi udarci in vibracijami, ki ne prizadenejo vitalnih delov telesa in njihovi učinki ne povzročajo nepopravljive poškodbe organizma, sončnimi žarki.

Kategorija 3 (visoko tveganje) – sem spada osebna varovalna oprema, ki je namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko nepopravljivo poškodujejo zdravje in kjer takojšnjih učinkov, ki jih predvideva proizvajalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti.

Kategorija 2 (srednje tveganje) – osebna varovalna oprema, ki ni navedena pri prejšnjih dveh kategorijah.

 

STANDARDI ZA ZAŠČITNE ROKAVICE
EN 420 – splošne zahteve za zaščitne rokavice
Ta standard opredeljuje splošne zahteve in ustrezne preskusne postopke za oblikovanje rokavic in njihovo izdelavo, odpornost materialov za rokavice proti prodiranju vode, neškodljivost, udobje, učinkovitost, označevanje in informacije, ki jih zagotovi proizvajalec in ki veljajo za vse varovalne rokavice.

EN 388 – mehanska zaščita
Zaščitni nivoji:
A: Odpornost na obrabo (0-4)
B: Odpornost na prerez (0-5)
C: Odpornost na trganje (0-4)
D: Odpornost na prebod (0-4)

Ocenjevalna lestvica:
1 – minimalno
2 – dobro
3 – zelo dobro
4 ali več – odlično
0 ali x – brez zaščite

EN 407 – zaščita pred toplotnimi tveganji (vročino in/ali ognjem)
Zaščitni nivoji:
A: Obnašanje pri gorenju (0-4)
B: Odpornost na kontaktno toploto (0-4)
C: Odpornost na konvekcijsko toploto (0-4)
D: Odpornost na sevalno toploto (0-4)
E: Odpornost na manjša zlitja tekoče kovine (0-4)
F: Odpornost na večja zlitja tekoče kovine (0-4)

EN 511 – zaščita pred nizkimi temperaturami
Zaščitni nivoji:
A: Zaščita pred konvekcijskim mrazom (0-4)
B: Zaščita pred kontaktnim mrazom (0-4)
C: Vodoodpornost (0-1)

EN 421 – zaščita pred radioaktivno kontaminacijo in ionizirajočim sevanjem
EN 374 – zaščita pred kemikalijami in mikroorganizmi (vodoodporne)

Črkovna oznaka Kemijske spojine, kemikalije:
A Metanol Primarni alkohol
B Aceton Keton
C Acetonitril Nitrilna zmes
D Diklormetan Kloriran parafin
E Ogljikov disulfid Organska zmes + žveplo
F Toluen Aromatičen ogljikovodik
G Dietilamin Amin
H Tetrahidrofuran Zmes etra
I Etil Acetat Ester
J N-Heptan Nasičen ogljikovodik
K Natrijev hidroksid Anorganska osnova
L Žveplena kislina Anorganska mineralna kislina

EN 60903 – zaščita pri delu pod napetostjo (zaščitne rokavice iz izolacijskega materiala)
EN 1082  – zaščita pred urezninami in vbodom ročnega noža

 

STANDARDI ZA ZAŠČITNE MASKE
EN 140 – zaščita dihal – polobrazne in četrtinske maske
EN 14387 – zaščita dihal – plinski in kombinirani filtri
EN 143 – zaščita dihal -filtri za zaščito pred delci

P1: ščiti pred nestrupenimi prašnimi delci in aerosoli na vodni in oljni osnovi npr. prah, dim, megla (delo z grobimi prašnimi delci), katerih koncentracija ne presega do 4 kratne mejne dovoljene koncentracije.

P2: ščiti pred manj strupenimi in rakotvornimi prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (delo z mehkimi lesom, steklenimi vlakni, obdelava kovin ter plastike (razen PVC)), katerih koncentracija ne presega do 10 kratne mejne dovoljene koncentracije.

P3: ščiti pred prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (pri varilskem delu pri jeklu, delu s težkimi kovinami, nekaterim vrstami trdega lesa in z radioaktivnimi/biokemičnimi snovmi , oljni megli in aerosoli, ki niso na vodni osnovi, delu z azbestom), katerih koncentracija ne presega 30 kratne mejne dovoljene koncentracije.

EN 149 – zaščita dihal – polobrazne maske za zaščito pred delci

FFP1: ščiti pred nestrupenimi prašnimi delci in aerosoli na vodni in oljni osnovi npr. prah, dim, megla (delo z grobimi prašnimi delci), katerih koncentracija ne presega do 4 kratne mejne dovoljene koncentracije.

FFP2: ščiti pred manj strupenimi in rakotvornimi prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (delo z mehkimi lesom, steklenimi vlakni, obdelava kovin ter plastike (razen PVC)), katerih koncentracija ne presega do 10 kratne mejne dovoljene koncentracije.

FFP3: ščiti pred prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (pri varilskem delu pri jeklu, delu s težkimi kovinami, nekaterim vrstami trdega lesa in z radioaktivnimi/biokemičnimi snovmi , oljni megli in aerosoli, ki niso na vodni osnovi, delu z azbestom), katerih koncentracija ne presega 30 kratne mejne dovoljene koncentracije.

 

STANDARDI ZA ZAŠČITNO OBUTEV
EN ISO 20345 – zaščitna obutev s kapico, mehanska zaščita je preverjena z 200 J
EN ISO 20347 – zaščitna obutev, primeren za delo, kjer obstaja majhna možnost poškodbe zaradi mehanskih vplivov

Lastnosti Material:
S1 – zaprti petni del, zaščitna kapica, antistatični podplat, prevzem energije v peti, usnje
S1P S1+ – dodatna zaščita pred prebodom podplata, usnje
S2 S1 + – dodatna zaščita pred vpijanjem vode, usnje
S3 S2 + – vložek za zaščito pred prebodom podplata, usnje
S4 – antistatični podplat, vodoodpornost, prevzem energije v podplatu Gumi ali PVC
S5 S4+ – zaščita pred prebodom podplati, vmesni neprebojni podplat, profiliran podplat Gumi ali PVC

Dodatne lastnosti:
HRO – podplat odporen na visoke temperature
CI – zaščita pred mrazom
HI – zaščita pred toploto
WR – nepremočljiv čevelj
WRU – nepremočljiv gornji del
FO – odpornost na olja in goriva

Protizdrsnost
SRA – protizdrsnost na keramičnih ploščicah z raztopino iz natrija, sulfata in etra
SRB – protizdrsnost na jeklenih tleh z glicerolom
SRC – SRA + SRB

 

STANDARDI ZA ZAŠČITO GLAVE
Zaščito sluha ureja standard EN 352:
EN 352-1 – varovala sluha – naušniki
EN 352-2 – varovala sluha – ušesni čepki
EN 352-3 – varovala sluha – naušniki za pritrditev na industrijsko čelado

Zaščita glave ureja standard EN 397:
EN 397 – industrijske zaščitne čelade

 

STANDARDI ZA ZAŠČITO OČI
EN 166 – osebno varovanje oči
EN 169 – osebno varovanje oči – filtri za varilne in sorodne tehnike
EN 170 – osebno varovanje oči – ultravijolični filtri-zahteve za prepustnost
EN 171 – osebno varovanje oči – infrardeči filtri-zahteve za prepustnost
EN 172 – osebno varovanje oči – filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji
EN 175 – osebno varovanje oči – oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih delih
EN 379 – osebno varovanje oči – samozatemnitveni filtri za varjenje
EN 207 – osebno varovanje oči – filtri in varovala za zaščito oči pred laserskimi žarki
EN 208 – osebno varovanje oči – oprema za zaščito oči pri nastavitvah laserja in laserskih sistemov
EN 1731 – osebno varovanje oči – ščitnik za oči in obraz za varovanje pred mehanskimi nevarnostmi in/ali toploto

 

STANDARDI ZA ZAŠČITNA OBLAČILA
EN 340 – varovalna obleka: splošne zahteve
EN 343 – varovalna obleka: delovna obleka za zaščito pred dežjem
EN 342 – varovalna obleka: oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom
EN 11611 (nadomesti standard: EN 470) – varovalna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih
EN 6529 (nadomesti standard: EN 369) – varovalna obleka: zaščita pred kemikalijami (odpornost materiala za delovne obleke proti prepustnosti tekočin in plinov)
EN 471 – dobrovidna opozorilna obleka
EN 11612 (nadomesti standard EN 531) – varovalna obleka: oblačila za zaščito pred toploto in plamenom
EN 1073 – varovalna obleka pred radioaktivno kontaminacijo (zaščita pred onesnaženjem z radioaktivnimi delci)
EN 1149 – varovalna obleka: elektrostatične lastnosti
EN 381 – varovalna obleka za uporabnike ročnih žag
EN 943-1 Tip 1, Tip 2 – varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, tip 1, tip 2, vključno s tekočimi aerosoli ter trdnimi delci. Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko z dovodom zraka in neprezračevano kemijsko varovalno obleko »neprepustno za plin (tip 1) in prepustno za plin« (tip 2)
EN 943-2 Tip 1 – varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, tip 1, vključno s tekočimi aerosoli in trdnimi delci. Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko, »nepropustno za plin« (tip 1), za reševalne ekipe
EN 14605 Tip 3, Tip 4 – varovalna obleka pred učinki tekočih kemikaliji – zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine, tip 3 ali za razpršila, tip 4, vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa
EN 13982 Tip 5 – varovalna obleka za varovanje pred trdimi delci, tip 5. Zahteve za varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred trdimo delci v zraku (oblačilo tipa 5)
EN 13034 Tip 6 – varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij, tip 6. Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6)

RAZRED 1 – najnižji nivo vidljivosti
RAZRED 2 – srednji nivo vidljivosti
RAZRED 3 – najvišji nivo vidljivosti

 

STANDARDI ZA OPREMO PRI DELU NA VIŠINI
EN 353-1 – osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: varovalne naprave za zaustavljanje na togem sidriranem vodilu
EN 353-2 – osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: varovalne naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu
EN 354 – osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: vrvi z zaključno zanko
EN 355 – osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: blažilniki padca
EN 358 – osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi ter zanke
EN 360 – osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: samonavijalna zaustavitvena naprava
EN 361 – osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: varovalni pasovi
EN 362 – osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: spojni elementi